سامانه پرسش و پاسخ همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه ها

QandA Iran Steam & Combine Cycle Power Station Conference

 
    19:59 - 1396/04/03  
 
تعداد سوالات : 37 / تعداد نظرات : 41  
 
سالهای زیادی است که تجهیزات بلودان دائم واحدها در کنترل و نشان دادن درصد و دبی بلو دان کارآیی و دقت لازم را نداشته و ندارد. و علیرغم اقدامات انجام شده هنوز مشکلات برطرف نشده است. اهمیت این موضوع با توجه به نیاز به کنترل و کاهش مصرف آب مقطر و هزینه های دیگر مربوط به مصرف قلیا و غیره، قابل توجه می باشد.
شرکت : مدیریت تولید برق شهید منتظری مدیر عامل : مهندس محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 9 زمان راه اندازی : 1361
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اسماعیل دهباشی نیا

مجموعه اقدامات صورت گرفته :
به نظر می رسد با همفکری و مشارکت همکاران دیگر کارشناسان نیروگاهی این مشکل می تواند حل گردد.
تاریخ ثبت : 13:44:00 1394/02/14

نظرات سایر کاربران :
جهت ثبت نظر خود به سیستم وارد شوید !