سامانه پرسش و پاسخ همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه ها

QandA Iran Steam & Combine Cycle Power Station Conference

 
    19:49 - 1396/04/03  
 
تعداد سوالات : 37 / تعداد نظرات : 41  
 
جهت رفع نوسان گاورنر ولوهای توربین که متاثر از سیستم کنترل توربین است و منجر به نوسان بار واحد می گردد آیا اقدامی صورت گرفته است ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 زمان راه اندازی : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری

مجموعه اقدامات صورت گرفته :
تاریخ ثبت : 12:05:00 1394/02/02

نظرات سایر کاربران :
اکبر توکلی
07:21:00 1394/02/04
به نظر می رسد این مشکل در نیروگاههایی که روغن سیستم کنترل و روغنکاری از یک منبع تغذیه می شود بیشتر باشد اگر آماری بتوان بدست آورد شاید بهتر بتوان به نتیجه رسید چون روغن جهت روغنکاری یاتاقانها وارد یاتاقان می شود و ازطرفی هم بخار جهت سیل توربین داریم شاید این بخار باعث سوختن روغن و الوده شدن به ذرات باشد و وارد مسیر روغن شود وبه دلیل نداشتن فیلتر مناسب این ذرات به همراه روغن وارد مسیرهای سیستم کنترل توربین شود و باعث نوسانی شدن سیستم کنترل گاورنرها بشود لذا بهتر است به دلیل حساسیت سیستم کنترل این دو سیستم روغن از یک دیگر جدا باشد
جهت ثبت نظر خود به سیستم وارد شوید !