سامانه پرسش و پاسخ همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه ها

QandA Iran Steam & Combine Cycle Power Station Conference

 
    19:55 - 1396/04/03  
 
تعداد سوالات : 37 / تعداد نظرات : 41  
 
با توجه به اینکه اکثر نیروگاهای کشور با معضل سوراخ شدن هیترهای فشار قوی مواجه هستند آیا در این راستا اقدام موثری صورت گرفته است ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 زمان راه اندازی : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری

مجموعه اقدامات صورت گرفته :
تاریخ ثبت : 12:04:00 1394/02/02

نظرات سایر کاربران :
كامبيز مرادي
11:16:00 1394/02/27
در نيروگاه شازند براي ريشه يابي مشكل سوراخ شدن هيترهاي فشارريالوي در محل اتصال لوله‌ها به تيوب‌شيت پروژه‌اي تحقيقاتي تعريف شد كه نتيجه آن علت خوردگي FAC تشخيص داده شد. براي كاهش سرعت اين نوع خوردگي بر روي هيترهاي در حال بازساخت توسط امور مهندسي اقداماتي انجام شده است كه تا حد زيادي موفقيت آميز بوده است . در بخش شيمي هم براي كاهش اثرات مخرب ناشي از پائين بودن PH سيكل كه باعث تشديد اين نوع خوردگي مي‌شود اقداماتي انجام شده است ولي بعلت محدوديت موجود كه ناشي از آلومينيمي بودن رادياتورهاي برج خنك كن است، قابليت رسيدن به حد ايمن ، وجود ندارد.
( سيد عليرضا ميرعشقي امور شيمي نيروگاه شازند )
كامبيز مرادي
11:16:00 1394/02/27
در نيروگاه شازند براي ريشه يابي مشكل سوراخ شدن هيترهاي فشارريالوي در محل اتصال لوله‌ها به تيوب‌شيت پروژه‌اي تحقيقاتي تعريف شد كه نتيجه آن علت خوردگي FAC تشخيص داده شد. براي كاهش سرعت اين نوع خوردگي بر روي هيترهاي در حال بازساخت توسط امور مهندسي اقداماتي انجام شده است كه تا حد زيادي موفقيت آميز بوده است . در بخش شيمي هم براي كاهش اثرات مخرب ناشي از پائين بودن PH سيكل كه باعث تشديد اين نوع خوردگي مي‌شود اقداماتي انجام شده است ولي بعلت محدوديت موجود كه ناشي از آلومينيمي بودن رادياتورهاي برج خنك كن است، قابليت رسيدن به حد ايمن ، وجود ندارد.
( سيد عليرضا ميرعشقي امور شيمي نيروگاه شازند )
جهت ثبت نظر خود به سیستم وارد شوید !