سامانه پرسش و پاسخ همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه ها

QandA Iran Steam & Combine Cycle Power Station Conference

 
    19:58 - 1396/04/03  
 
تعداد سوالات : 37 / تعداد نظرات : 41  
 
میزان leakage rate از سیلهای ژونگستروم ها در نیروگاهای مختلف متفاوت است . آیا در این زمینه در نیروگاهای بخار اقدامی جهت بهبود نشتی سیل ژونگستروم ها صورت گرفته است . در صورتی که همکاران در این زمینه فعالیتی داشته اند لطفا بهترین نتیجه حاصل از بهبود را اعلام نمایند
شرکت : نیروگاه شهید منتظری مدیر عامل : مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 زمان راه اندازی : 1361
نوع اشکال : مکانیک / بهره برداری گزارش دهنده : سعید طاهری

مجموعه اقدامات صورت گرفته :
بررسی وضعینت سیلهای شعاعی و به حداقل رساندن فاصله هوایی بین سیل و بسکتها و .....
تاریخ ثبت : 05:09:00 1393/12/26

نظرات سایر کاربران :
کریم عباس زاده
16:10:00 1394/02/07
باتوجه به اینکه منطقه فوق یک محیط خورنده میباشد با توچه به تجربه ما در نیروگاه سهند بناب نوع سیلها در برابر خورندگی مقاوم وبازدیدهای هر سه ماه پیشنهاد می گردد
جهت ثبت نظر خود به سیستم وارد شوید !