سامانه پرسش و پاسخ همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه ها

QandA Iran Steam & Combine Cycle Power Station Conference

 
    19:58 - 1396/04/03  
 
تعداد سوالات : 37 / تعداد نظرات : 41  
 
روشهای عملی کاهش مصرف آب در برج های تر نیروگاهی -
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق اصفهان مدیر عامل : مهندس شیرانی نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 5 سال تاسیس : 1348
نوع اشکال : بهره برداری / سایر گزارش دهنده : مهدی رضایی
تاریخ ثبت : 06:01:00 1393/12/16
احتراما" با توجه به اینکه پروژه XQ (شیوه اجرا) که بعنوان پایلوت در نیروگاه فاز دو اجرا گردیده ، راجع به تاءثیرآن در افزایش بهره وری سیستم و همچنین لزوم اجرای شیوه مذکور در کل نیروگاه چه نظری دارید؟
شرکت : مدیریت تولید برق شهید منتظری مدیر عامل : مهندس سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1377
نوع اشکال : سایر گزارش دهنده : امیرشهاب الدین محمدی
تاریخ ثبت : 08:29:00 1393/12/23
در هنگام تریپ واحد درینهای پوسته توربین بهتر است بصورت اتوماتیک باز گردد یا اینکه می بایست تا سرد شدن کامل توربین درینها بسته باشد (در نیروگاه های مختلف هر دو مورد دیده شده است)
شرکت : نیرگاه شهید منتظری مدیر عامل : مهندس افنخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 05:02:00 1393/12/26
میزان leakage rate از سیلهای ژونگستروم ها در نیروگاهای مختلف متفاوت است . آیا در این زمینه در نیروگاهای بخار اقدامی جهت بهبود نشتی سیل ژونگستروم ها صورت گرفته است . در صورتی که همکاران در این زمینه فعالیتی داشته اند لطفا بهترین نتیجه حاصل از بهبود را اعلام نمایند
شرکت : نیروگاه شهید منتظری مدیر عامل : مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : مکانیک / بهره برداری گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 05:09:00 1393/12/26
برقراری مسیر دود خروجی از جی ار فن به ورودی ژونگسترمها جهت بالا بردن کارایی ای دی فن به عنون بوستر
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : سایر گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 09:11:00 1394/01/01
فیلترهای فیزیکی بخش پالیشنگ پلنت واحد های اصلی، که حاوی رزین است، فاقد کارآیی لازم در جداسازی آلودگی های مختلف سیکل آب و بخار می باشند و این مشکل باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیر در بهره برداری و هزینه های نیروگاه می شود،که لازم است به فیلتر های کارآ تر تبدیل شوند.
شرکت : مدیریت تولید برق شهید منتظری اصفهان مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : شیمی گزارش دهنده : اسماعیل دهباشی نیا
تاریخ ثبت : 01:23:00 1394/01/23
در خصوص بالاتر بردن راندمان حرارتی ژونگستروم ها و کم کردن میزان نشتی هوا به دود آیا اقدام موثری صورت گرفته است ؟( در صورت امکان شاخص ارائه گردد)
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 11:59:00 1394/02/02
با توجه به کم آبی گسترده در کل کشور آیا جهت صرفه جویی مخصوصا در فصول گرم اقدامی صورت گرفته است ؟ (در صورت امکان مکان صرفه جویی و شاخص ارائه گردد)
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:01:00 1394/02/02
در خصوص بررسی وضعیت عایق ها و جلوگیری از اتلاف حرارت آیا اقدام موثری صورت گرفته است؟( در صورت امکان شاخص ارائه گردد)
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:02:00 1394/02/02
با توجه به کمبود نقدینگی در نیروگاه ها و کمبود قطعات استراتژیک چه راه کارهایی جهت رفع این معضل پیشنهاد می گردد؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:03:00 1394/02/02
با توجه به اینکه اکثر نیروگاهای کشور با معضل سوراخ شدن هیترهای فشار قوی مواجه هستند آیا در این راستا اقدام موثری صورت گرفته است ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:04:00 1394/02/02
با توجه به اینکه در هر نیروگاه با توجه به توصیه شرکت سازنده بهره برداری صورت می گیرد:
الف: در صورت عدم حرکت لازم پوسته های توربین HP و IP چه راه کاری در نیروگاه ارائه شده است؟
ب: آیا در هنگام تریپ توربین (با وجود خلا کندانسور) درین های پوسته توربین بصورت اتوماتیک باز می گردد؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:05:00 1394/02/02
جهت رفع نوسان گاورنر ولوهای توربین که متاثر از سیستم کنترل توربین است و منجر به نوسان بار واحد می گردد آیا اقدامی صورت گرفته است ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:05:00 1394/02/02
آیا تجربه تعویض روغن Lub oil در نیروگاه وجود دارد ؟ آیا برای جایگزین نمودن روغن های نسوز در نیروگاه ها اقدامی صورت گرفته است ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:06:00 1394/02/02
با توجه به نفوذ هوا به کندانسور و مشکلات نشت یابی آیا تجربه ای در خصوص نشت یابی کندانسور ( در حین کار واحد ) وجود دارد؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:06:00 1394/02/02
جهت اورهال واحد علاوه بر ساعت کارکرد توربین آیا شاخص های دیگری نیز لحاظ می گردند ؟ جهت کوتاه کردن زمان اورهال آیا اقدامی صورت گرفته است ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:07:00 1394/02/02
جهت حذف رسوبات سطح بیرونی واتر وال ها و سوپرهیتر ها از چه روشی استفاده می گردد ؟ تعویض موضعی بخشی از سوپرهیترها و لوله های بویلر بر چه اساسی تعیین می گردد ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:08:00 1394/02/02
ریسک استفاده از قطعات ساخت داخل را در چه بخش هایی قبول نمی کنید ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:08:00 1394/02/02
یکی از مشکلات مبتلابه نیروگاه ها ارتعاشات بالای یاتاقانهای فنهای مسیر دود یا هوا مخصوصا فنهای Over hung ( یکسر آویزان) بوده که علی رغم بالانسهای پیاپی مجددا دچار ارتعاش ناشی از نابالانسی می گردند با توجه به پایین بودن فرکانس طبیعی بعضی از این نوع فنها نظرات و تجربیات خود را از رفع عیب این نوع تجهیزات بیان نمایید
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:09:00 1394/02/02
در مورد استفاده یا حذف GR-Fan آیا بررسی و اقدامی صورت گرفته است ؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:09:00 1394/02/02
آیا در مورد تغییر رژیم AVT به CWT مطالعات و اقداماتی صورت گرفته است؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:10:00 1394/02/02
اهمیت در سرویس بودن پالشینگ پلنت و اثرات آن در کنترل شیمیایی و ایجاد رسوب در بویلر چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:10:00 1394/02/02
استفاده از فیلترهای شمعکی (کارتریج) از پالشینگ پلنت چگونه ارزیابی می شود؟
شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : گزارش دهنده : سعید طاهری
تاریخ ثبت : 12:11:00 1394/02/02
با توجه به اینکه در نیروگاه شهید محمد منتظری جهت پمپهای کندانسه مرحله اول دو ورودی در نظر گرفته شده که یکی از کندانسور برای فصل سرما و دیگری از خروجی برج برای فصل گرما این هم به منظور رعایت درجه حرارت مجازبرای رزینهای پلاشینگ پلانت می باشد اما وقتی در فصل سرما ورودی پمپها از کندانسور گرفته می شود به دلیل افت فشار که در پلاشینگ پلانت و در نهایت در ورودی پمپهای کندانسه مرحله دوم بوجود می آید بایستی جهت جبران افت فشار مقدار زیادی پلاشینگ پلانت را بای پاس کرد که در این صورت رژیم شیمیایی آب سیکل بهم می خورد و یا بایستی ورودی پمپها را از خروجی برج برقرار کرد که در این صورت چون در فصل سرما دمای آب خروجی برج 10درجه سانتیگراد کمتر از آب داخل کندانسور می باشد باعث پایین آمدن درجه حرارت آب سیکل به مقدار 10 درجه سانتیگراد می شود که دراین صورت راندمان سیکل پایین می آید برای این منظور چه راه حلی پیشنهاد می شود
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 05:24:00 1394/02/03
در مورد تست نشتی گاز از سری مشعلهای گاز از چه روشی می توان استفاده نمود و در هنگام توقف واحد آنها را تست کرد
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 10:41:00 1394/02/03
بهترین روش برای دوده زدایی از ژونگسترمها در توقف واحد جه روشی می باشد
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 10:46:00 1394/02/03
برای شستشوی لوله های اکونومایزر در توقف واحد و رسوب زدایی از سطح خارجی آنها از چه روشی استفاده می شود
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 10:50:00 1394/02/03
آیا روشی برای خنک کردن هوای ورودی به FDFها در فصل گرما وجود دارد برای توربین های گازی از سیستم فاگ استفاده می شود آیا می توان از این روش هم برای هوای ورودی به FDFها استفاده کرد
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 10:55:00 1394/02/03
استفاده از چیلرهای بخاری به جای دیگر چیلرهای موجود در نیروگاهها که در این نوع با توجه به بخار موجود در نیروگاه هزینه تعمیرات کم و حذف گازهای مخرب برای محیط زیست و کم شدن مصرف داخلی
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 11:02:00 1394/02/03
آیا روشی برای تست وتنظیم سیفتی والوهای بعد از تعمیرات وجود دارد
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 11:08:00 1394/02/03
چه روشی برای تست نشتی داخلی والوها بعد از تعمیر و قبل از اینکه از آن بهره برداری شود وجود دارد.وآیای روشی یا دستگاهی وجود دارد که بتوان نشتی داخلی والوها را در حین بهره برداری مشخص کرد
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 11:16:00 1394/02/03
آیا در نیروگاهایی که روغن سیستم کنترل وروغن روغنکاری توربین از یک مخزن تغذیه می شود جهت جدا کردن این دو از یکدیگر اقدامی صورت گرفته است
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتری مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : مکانیک گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 06:52:00 1394/02/04
مصرف آب مقطر واحدهای اصلی و دیگر تجهیزات کمکی نیروگاه خصوصا در فصل تابستان بیش از حد نرمال می باشد. آیا با توجه به هزینه های بالای تولید آب مقطر، دستور کار یا روش بهینه ای جهت کاهش و نرمال نمودن مصرف وجود دارد؟
شرکت : مدیریت تولید برق شهید منتظری مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اسماعیل دهباشی نیا
تاریخ ثبت : 16:16:00 1394/02/05
باتوجه به هزینه های زیاد تولید گاز هیدروژن و خرید گاز دی اکسید کربن جهت مصرف در ژنراتورهای واحدهای اصلی تا کنون قاعده یا دستور خاصی برای مصرف بهینه این گازها وجود نداشته است. بطوری که گاهی اوقات چه در راه اندازی و چه در حال عادی چند برابر مقدار نیاز مصرف گردیده است که اگر ارسال مشترک گاز هیدروژن از فاز 2 نبود حتما با مشکل مواجه می شدیم!
شرکت : مدیریت تولید برق شهید منتظری اصفهان مدیر عامل : سید محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اسماعیل دهباشی نیا
تاریخ ثبت : 17:02:00 1394/02/05
جهت تمیزکاری لوله های اکونومایزر در نیروگاه شهید منتظری فاز یک در حین کار واحد از سیستم ساچمه ای استفاده می شود که مشکلات زیادی دارد و بعضا" به علت اشکلاتی که بوجود می آید ساچمه ها باعث سوراخ شدن لو له های اکونومایزر می شود آیا بدون تغییری که در سیستم فوق بدهیم روش جایگزینی وجود دارد
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 17:19:00 1394/02/08
سلام
با توجه به اینکه بعضی از بویلرها تحت خلاء کار می کنند و نفوذ هوا به داخل مسیرهای تحت خلاء باعث بالا رفتن بار فنهای بویلر می شود و این هوا در احتراق هم شرکت ندارد و دستگاهای اندازه گیری اکسیژن را هم به خطا می اندازد برای تست نفوذ هوا به داخل مسیرهای تحت خلاء در توقف واحد یا در حین کار واحد پیشنهادی وجود دارد
شرکت : شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری مدیر عامل : آقای مهندس افتخاری نوع نیروگاه : بخار تعداد واحد : 8 سال تاسیس : 1359
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اکبر توکلی
تاریخ ثبت : 17:35:00 1394/02/08
سالهای زیادی است که تجهیزات بلودان دائم واحدها در کنترل و نشان دادن درصد و دبی بلو دان کارآیی و دقت لازم را نداشته و ندارد. و علیرغم اقدامات انجام شده هنوز مشکلات برطرف نشده است. اهمیت این موضوع با توجه به نیاز به کنترل و کاهش مصرف آب مقطر و هزینه های دیگر مربوط به مصرف قلیا و غیره، قابل توجه می باشد.
شرکت : مدیریت تولید برق شهید منتظری مدیر عامل : مهندس محسن افتخاری نوع نیروگاه : بخاری تعداد واحد : 9 سال تاسیس : 1361
نوع اشکال : بهره برداری گزارش دهنده : اسماعیل دهباشی نیا
تاریخ ثبت : 13:44:00 1394/02/14